استابلایزر حرارتی

استابلایزر حرارتی Thermal stabilizer