انتخاب میان دو اصلاح کننده ضربه

انتخاب میان دو اصلاح کننده ضربه MBS و CPE در کامپاندهای PVC

فیلم بسته بندی

نقش نوع چسب مورد استفاده در فیلم های لمینه بسته بندی، برکیفیت محصولات پروتئینی

محصولات pvc

استئارات کلسیم روی و نقش آن در محصولات PVC

تاثیر نوع آنتی بلاک

تاثیر نوع آنتی بلاک بر عملکرد کمک فرآیندها

جاذب های UV در بسته بندی مواد غذایی

جاذب های UV در بسته بندی مواد غذایی

پلی-اتیلن-ارتقا-یافته

پلی اتیلن ارتقا یافته چیست ؟