افزودنی های شیمیایی لاستیک

یکی از مهمترین مراحل تولید قطعات بر پایه لاستیک های مختلف، فرایند پخت (Curing) آن ها است. در مرحله پخت از روش های مختلفی جهت ایجاد اتصالات عرضی، مانند پخت گوگردی و پراکسیدی، در آمیزه لاستیکی استفاده می شود. همچنین با توجه به کاربری نهایی در برخی موارد افزودنی های خاص و ویژه مانند آنتی اکسیدانت ها و آنتی ازون ها به کامپاند نهایی اضافه می شوند. در بین فرایندهای مختلف پخت، پخت گوگردی محبوبیت بیشتری دارد و برای ایجاد اتصالات عرضی بهینه و دست یابی به خواص مهندسی در محصول نهایی، به مجموعه ای از افزودنی ها، تحت عنوان افزودنی های پخت مانند گوگرد، شتاب دهنده، تاخیر دهنده، فعال کننده و … نیاز است.

شرکت پلیمر پیشرفته دانا طیف کاملی از مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند پخت لاستیک های مختلف را به همراه آنتی اکسیدانت و آنتی ازون ها به شرح لیست زیر، از کمپانی های صاحب نام اروپایی تامین می کند.

افزودنی های شیمیایی لاستیک پلیمر پیشرفته دانا قابلیت ارائه به صورت مستربچ پیش پراکنش یافته را دارند و دارای مزایای اصلی زیر هستند:

 • درصد مصرف کمتر در مقایسه با افزودنی های پودری
 • عدم ایجاد آلودگی در محیط کار
 • راندمان و عملکرد بهتر، و کاهش زمان اختلاط به دلیل پخش و توزیع یکنواخت در آمیزه لاستیکی
 • فیلتر کردن ناخالصی های موجود در افزودنی ها در مرحله مستربچ سازی و جلوگیری از ورود آن ها به آمیزه نهایی

لیست افزودنی های شیمیایی لاستیک قابل تامین توسط پلیمر پیشرفته دانا:

 • گوگرد
  • گریدهای Soluble و Insoluble
 • شتاب دهنده ها (Accelerator):
  • MBTS (Di(benzothiazol-2-yl) disulfide)
  • MBT (2-mercapto-benzothiazole)
  • TMTD (Tetramethyl thiuram disulphide)
  • CBS (N-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfonamide)
  • TBBS (N-tert-butylbenzothiazyl sulfonamide)
  • ZDEC (Zinc diethyl dithiocarbamate)
  • ZDMC (Zinc dimethyl dithiocarbamate)
 • فعال کننده (Activator)
  • Zinc Oxide
 • کمک فرایند(Processing Aid)
  • Fatty acid
  • Fatty Ester
  • Paraffin
  • Zinc Soap
 • تاخیر دهنده (Retarder)
  • PVI
 • آنتی اکسیدانت و آنتی ازون
  • TMQ
  • IPPD
  • 6PPD
  • ANTIOZONE AO 721

مواد موجود در این دسته