گزارش تصویری اولین روز برگزاری نمایشگاه ایران پلاست 1402

غرفه شرکت پلیمر پیشرفته دانا در اولین روز هفدهمین نمایشگاه میزبان تعداد زیادی از بازدید کنندگان و صنعتگران گرامی بود.

درباره نویسنده