مقالات

سوپر ترموپلاستیک های مهندسی
افزودنی هایی برای لغزش فیلم های پلی الفینی، مستربچ های اسلیپ
کارایی استابلایزرهای حرارتی
جایگزین کلروپرن
یکپارچگی ساختار بسته بندی و حفظ کیفیت محصولات در گرو انتخاب صحیح لایه دوخت
دستیابی به فوم های پلیمری با ساختار سلول بسته به کمک میکرواسفرها
پوشش سوسیس و کالباس
چسب قابل اسپری