مقالات

پوشش سوسیس و کالباس
چسب قابل اسپری
بهبود خواص و شکل دهی راحت تر PVC به کمک روان کننده ها
پخت گوگردی یا پراکسیدی
حمل و نقل ایمن کالاها به کمک فناوری بسته بندی استرچ هود، بخش دوم
پاسخ به نیازهای فناورانه دنیای جدید به کمک فناوری LFT
ایجاد ساختارهای بی نظیر در پلیمرها به کمک عامل فوم زا
چسب های بین لایه ای
پلی اتیلن سبک ( LDPE ) متحول کننده بسته بندی های شرینک