پلی (اتیلن-وینیل الکل) – EVOH

EVOH در نتیجه کوپلیمریزاسیون منومر اتیلن و وینیل الکل است. این پلیمر به دلیل حضور واحدهای وینیل الکل نفوذ ناپذیری ناچیزی در برابر اکسیژن دارد و همچنین به دلیل حضور واحدهای اتیلن اکسترودپذیر است. گریدهای مختلف EVOH با درصد های اتیلن 24 تا 44 درصد مولی برای کاربرهای مختلف توسعه داده شده اند، اما گریدهای پر مصرف 32 و 44 درصد مولی هستند. EVOH علاوه بر نفوذ ناپذیری در برابر اکسیژن، لایه سدگری در برابر عطر، طعم و بو محصولات مختلف است.

EVOH معمولا به عنوان یک لایه میانی چند میکرونی در ساختارهای چندلایه در کاربری های زیر استفاده می شود:

  • فیلم، ورق، تیوب و بطری های چند لایه درصنایع بسته بندی مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
  • لوله های چند لایه ساختمانی و صنعتی
  • لوله ها و مخزن سوخت خودرو
  • فیلم و بطری های چند لایه مورد مصرف در صنایع کشاورزی و بسته بندی سموم

مواد موجود در این دسته

خرید Eval