FKM – Viton

با تجاری شدن رابرهای فلوئوره (Fluorocarbon, Fluor-elastomer – FKM)  تحولی در تولید واشر، اورینگ، درزگیر و سایر اتصالاتی که در معرض محیط های شیمیایی مختلف و دمای کاربری بالا قرار داشتند، رخ داد. علاوه بر پایداری شیمیایی بی نظیر و حفظ این خاصیت در دماهای بالا، مانایی فشاری بسیار کم ویژگی کلیدی دیگر رابرهای فلوئوره مانند FKM است. گریدهای مختلف FKM در برابر محیط های شیمیایی مختلف مانند روغن های مختلف، گریس، سیالات هیدروکربنی، حلال های آروماتیک و آلیفاتیک، سوخت های مختلف مانند انواع بنزین و گازوئیل، روغن های سیلیکونی و … مقاومت بینظیری نسبت به تمام رابرها دارند.

FKM ها همچنین مقاومت بینظیری در برابر شرایط جوی، ازون، اکسید شدن و اشتعال پذیری، و نفوذ پذیری بسیار کمی در برابر گازهایی مانند اکسیژن دارند و می توانند این خواص را حتی تا دماهای بالا مانند 230 °C دارند.

مهمترین کاربردهای FKM عبارتند از:

  • انواع گسکت، اورینگ و واشرهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف
  • شلنگ و لوله های سوخت

مواد موجود در این دسته