اپی کلرو هیدرین رابر ( ECO )

ECO (Epichlorohydrin Rubber) را می توان الاستومری مشابه با خانواده NBR با مقاومت بهتر در برابر روغن های معدنی و همچنین انعطافپذیری بهتر در دمای پایین دانست. ECO ها نفوذ پذیری بسیار کمی در برابر گازهای مختلف دارد و پایداری بینظیری در برابر شرایط جوی و تابش ازون دارد. مانایی فشاری بسیار کم و مقاومت در برابر حلالهای غیر قطبی و اسیدها از جمله دیگر ویژگی های برجسته این رابر است. هر چند با همه محاسن ذکر شده برای ECO، بایستی در کاربری هایی که قطعه تولید شده با حلال های قطبی مانند استرها و کتون ها در تماس است، رابرهای دیگری را انتخاب نمود. از طرف دیگر ECO مقاومت سایشی کمی دارد و همچنین باید مراقب تماس ECO با فلز نیز بود، چراکه این رابر می تواند منجر به وقوع خوردگی در فلزات شود. محدوده دمای کاربرد ECO از -35 °C تا 130 °C است.

کاربردهای ECO عبارتند از:

  • تولید واشر، اورینگ
  • روکش کابل های خاص
  • تسمه های خاص

مواد موجود در این دسته