گزارش تصویری اولین کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری – ایران پلی پک که در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت پلیمر پیشرفته دانا برگزار شد.

درباره نویسنده