مقالات

یکپارچگی ساختار بسته بندی و حفظ کیفیت محصولات در گرو انتخاب صحیح لایه دوخت
دستیابی به فوم های پلیمری با ساختار سلول بسته به کمک میکرواسفرها
پوشش سوسیس و کالباس
چسب قابل اسپری
حمل و نقل ایمن کالاها به کمک فناوری بسته بندی استرچ هود، بخش دوم