خطوط تولید موجود

خطوط تولید قطعات بهداشتی

قالبگیری تزریقی بهداشتی به فرایند تولید خاصی گفته می شود که عمدتا در صنایع پزشکی کاربرد دارد. قالبگیری تزریقی بهداشتی نیازمند ابزار خاص و دستگاه طراحی شده برای این کاربرد است. قطعات پزشکی/بهداشتی نسبت به دیگر قطعات مصرفی نیازمند دقت و ثبات کیفیت بیشتری هستند، فلذا باید برای تولید این قطعات از ماشین آلات اختصاصی و مناسب استفاده شود.

خطوط IML

فناوری In Mold Labeling یا IML در صنعت بسته بندی به عنوان جایگزینی در چاپ قطعات قالبگیری شده در مواقع خاص، مانند قطعاتی که انعطاف پذیری بالایی دارند یا قطعاتی که نمی توان بلافاصله پس از قالبگیری روی آن‌ها چاپ انجام داد، استفاده می شود. این لیبل ها معمولا روی فویل های پروپیلن با ضخامت یک دهم میلیمتر چاپ می شود. ویژگی اصلی IML، کاهش تعداد فرایند های پس از تولید است.