نوآوری باز

واحد تحقیق و توسعه شرکت پلیمر پیشرفته دانا با اعتقاد به اینکه سرچشمه پژوهش ها نباید همیشه در داخل سازمان باشد، آماده همکاری و پذیرش ایده های نوآورانه از افراد و مراکز خارج از شرکت می باشد. همچنین در صورتیکه طرح های تحقیقاتی و پروژه های اجرا شده و دانش فنی حاصله داخل شرکت مورد درخواست سایر شرکتها باشد، آمادگی دارد تا نسبت به فروش دانش فنی بر اساس سیاست های داخلی شرکتی اقدام نماید.

مشاوره و ارائه راه‌حل

شرکت پلیمر پیشرفته دانا آماده همکاری و عقد قرارداد های مشاوره با صنایع داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سازمان های مشابه و ارائه راه حل های نوآورانه می باشد.

از جمله فعالیت هایی که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود عبارتند از:
  • توسعه گرید های شرکت های پتروشیمی
  • تولید کامپاند هایی با کارکرد های ویژه
  • معرفی و تأمین افزودنی های خاص
نوآوری باز واحد تحقیق و توسعه شرکت پلیمر پیشرفته دانا