پلی اتیلن ارتقا یافته

کاربرد آمیزه های برپایه پلی اتیلن های ارتقایافته (EPE) برای استفاده در خطوط پرسرعت بسته‌بندی و پر کردن مایعات داغ در ساشه

شکفتگي در رابرها (Rubber Bloom)

شکفتگی در رابرها (Rubber Bloom)

فروش TAFMER در پلیمر پیشرفته دانا

معرفی تافمر (TAFMER)