نکات فنی

تاثیر نوع آنتی بلاک
جاذب های UV در بسته بندی مواد غذایی
پلی-اتیلن-ارتقا-یافته